TV der bevæger dig

Sydslesvigsk Forening: Formand genvalgt

På lørdagens landsmøde genvalgte de delegerede Sydslesvigsk Forenings formand Dieter Paul Küssner med 136 af 138 mulige stemmer.

Demonstrationer mod nedskæringer, der rammer de danske skoler. Fredag bevilgede den tyske regering penge til skolerne som kompensation for delstatsregeringens nedskæringer.

Også 2. næstformand Franz Dittrich og forretningsudvalgsmedlem Steen Schröder blev genvalgt.

Küssner fremhævede i sin beretning, at det danske mindretal er glad for, at Berlin med sit tilskud til de danske skoler i Sydslesvig har kompenseret for en del af de nedskæringer, den slesvig-holstenske landsregering har foretaget, men at mindretallet forventer en mere langsigtet løsning, der tilgodeser de tyske intentioner bag mindretalspolitikken og giver det danske mindretal planlægningssikkerhed.

Küssner takkede udtrykkeligt det danske politiske rum for dets opbakning af det danske mindretals krav overfor tysk politik.
Beretninger m.m. på www.syfo.de