TV der bevæger dig

Syge pædagoger dræner kassen

De ansatte i daginstitutioner i Hedensted Kommune har knap seks sygedage mere om året end de ansatte i Aabenraa.

00:33

Pædagogerne i Aabenraa er blandt de sundeste.

1 af 2

Tænketanken Cepos har kortlagt sygefraværet blandt kommunernes ca. 75.000 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske ledere med 2011 som udgangspunkt.

- I 2011 lå det samlede gennemsnitlige sygefravær på godt 14 dagsværk pr. ansat. Det er ca. 30 procent højere end for en folkeskolelærer, der til sammenligning har et sygefravær på godt 10 dagsværk. Et så højt sygefravær er både omkostningsfuldt for samfundet og risikerer at føre til forringet kvalitet af vores dagtilbud, fordi børnene oplever mange udskiftninger i personalet, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, Cepos.

Yderpunkterne i undersøgelsen er Læsø med et sygefravær på 3,4 dage i 2011, mens Ishøj har et sygefravær på 19,5 dage.

Her i landsdelen har Aabenraa et sygefravær på 9,6 dage, mens Hedensted har 15,3 sygedage.

Kommunerne kunne spare 750 millioner kroner årligt, hvis sygefraværet blev reduceret til gennemsnittet for de fem kommuner, der har mindst sygefravær. Det svarer til 2.000 pædagog-stillinger.

Nogle kommuner arbejder aktivt for at gøre de ansatte sundere. For eksempel har Kerteminde Kommune nedbragt sygefraværet i daginstitutionerne med 40 procent fra 2007 til 2011.

Opgørelse

Her er sygefraværet for de Syd- og Sønderjyske kommuner:

Aabenraa: 9,6 dage om året.
Haderslev: 10,8.
Varde: 10,9.
Fanø: 12,0.
Vejle: 12,1.
Billund: 12,3.
Ikast-Brande: 12,5.
Kolding: 12,5.
Vejen: 12,7.
Tønder: 12,8.
Horsens: 13,1.
Esbjerg: 13,2.
Sønderborg: 13,6.
Fredericia: 14,3.
Hedensted: 15,3.

Cepos' hjemmeside.