Sygehuse nedlægger 110 stillinger

Sygehusene i Fredericia, Vejle, Middelfart, Kolding og Give rationaliserer driften og nedlægger 110 af de 5.000 stillinger i år.

Sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen regner med, at nedlæggelsen af stillingerne kan ske uden direkte fyringer. Ledige stillinger bliver ikke genopslået eller genbesættes ved hjælp af interne omplaceringer.
 
Sygehusene er organiseret under én hat i Sygehus Lillebælt.

Fordelingen

50 stillinger nedlægges i Vejle og Give, 50 i Fredericia og Kolding og 10 i Middelfart.

Flere patienter skal behandles ambulant, så 40 senge fordelt på alle sygehusene fjernes.

Flytningen af to rehabiliteringsafsnit fra Give til Vejle skal fremrykkes til i år.

Sygehus Lillebælt kom ud af 2010 med et lille overskud.

Planen skal forelægges regionsrådet i marts. Den kan formentlig føres ud i livet i løbet af sommeren.