TV der bevæger dig

Sygehusene deler billeder

Nu er det slut med at røntgen-fotografere det samme brækkede ben flere gange. Sygehusene i Region Syddanmark skal dele billederne.

Billedet fra en scanner i Esbjerg bliver også tilgængeligt for lægerne på Aabenraa Sygehus.

Regionsrådet i Syddanmark har vedtaget budgettet for 2014 og bevilget penge til it-løsninger, som åbner vejen for at udveksle billeder og oplysninger over internettet. Det giver besparelser og hindrer dobbelt-behandling, og nu skal regionens 17 sygehuse dele røntgen og scanningsbilleder ved hjælp af et nyt it-system.

Centralt arkiv

Billederne fra regionens sygehuse bliver samlet i et centralt arkiv, som også indeholder informationer om undersøgelser, arbejdsgange og andre oplysninger om den enkelte patient.

Lige nu har de forskellige sygehuse i regionen ikke umiddelbart adgang til hinandens billedarkiver. Det får de nu med det nye system, hvor læger og sygeplejersker med det samme kan se de billeder, der er taget på andre sygehuse, fortæller Kenneth Seerup Jørgensen, der er chef for it-afdelingen på Sygehus Lillebælt og formand for Styregruppen for projektet i Region Syddanmark.

Problemer med dobbeltbehandling er typiske i lande og regioner uden fælles it-systemer, hvilket påvirker sygehusenes økonomi og har negative konsekvenser for patienterne. Det forklarer Helen Bager, der er Nordisk Salgschef for IT løsninger i virksomheden GE Healthcare, som har udviklet systemet til Region Syddanmark.

Mindre stråling

- Det er ressourcekrævende, og det er heller ikke godt for patienterne. Det er vigtigt, at patienterne undgår at blive udsat for unødvendige strålingsdoser. Derudover er dobbeltarbejdet tidskrævende og irriterende for læger og sygeplejesker, siger Helen Bager.

Det centrale arkiv gør det muligt at overføre scannings- og røntgenbilleder til specialister, som kan rådgive om behandling, selvom de ikke befinder sig i Region Syddanmark.