Tavshed for millioner af kroner

Tolke siger, de har arbejdet for Region Syddanmark. Nu er de meldt til politiet for fup med fakturaer. Tolkedanmark Aps i Århus har bedraget for op mod fem millioner kroner, siger regionen i en pressemeddelelse.

- Vi fik mistanke sidst på sommeren 2009. Vi fandt ud af, at der var flere ting, der ikke stemte, fortæller afdelingschef i Region Syddanmarks praksisafdeling, Frank Ingemann Jensen. En række stikprøver viste nogle uregelmæssigheder, og vi iværksatte derfor en større gennemgang af fakturaerne.

Dobbelt-snak

I nogle tilfælde blev der fundet eksempler på to rekvisitioner på tolkninger for to forskellige personer hos samme speciallæge på samme tid.

I flere tilfælde har lægen ikke skrevet under på rekvisitionen.

I andre tilfælde er der sendt en rekvisition for tolkning af en given patient. Men lægen har ikke sendt en regning for den samme konsultation.
 
- Vi kan ikke udelukke, at det i nogen tilfælde skyldes fejl eller sløseri fra enten lægens eller tolkebureauets side. Men vi har mistanke om, at der i mange tilfælde er tale om bedrag, siger Frank Ingemann Jensen.

Flere millioner kroner

Der foretages årligt omkring 15.000 tolkninger hos praktiserende læger i Region Syddanmark. I hele sundhedssektoren, altså også sygehusene,  er der årligt omkring 30.000 tolkninger i Region Syddanmark.

I den pågældende sag er der mistanke om fejl eller bedrag i forhold til en tredjedel af de indsendte fakturaer på tolkninger hos en praktiserende læge.

Samarbejdet slut

Region Syddanmark anslår, at der er tale om et beløb op til fem millioner kroner, som der uretmæssigt er lavet regninger på.
Regionen tilbageholder betalingen af rekvisitioner for et beløb svarende til godt 3,5 millioner kroner for at have sikkerhed for regionens endelige krav.

Region Syddanmark har opsagt sin aftale med det anmeldte tolkebureau og har indgået en aftale med to andre tolkebureauer.  Tolkekontoret i Kolding tager sig af tolkninger på Fyn og tolkninger i Jylland varetages af Kolding-bureauet Tolkeservice.