Togstationer - ikke for handicappede

Mange af togstationerne i TV SYDs sendeområde er utilgængelige for mennesker med handicap, viser en opgørelse.

Danske Handicaporganisationer har foretaget en undersøgelse, der ser nærmere på forholdene for gangbesværede, kørestolsbrugere, blinde og svagsynede på landets togstationer.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at de handicappede møder mange problemer på togstationerne i TV SYDs sendeområde.

På 21 procent af stationerne er der ikke niveaufri adgang til nogle eller alle stationens perroner. Det betyder, at der er trin og der mangler elevatorer, så folk med handicap har svært ved at få adgang.

På 82 procent af stationerne er perronerne ikke i standard perronhøjde, der giver mulighed for niveaufri indstigning i toget, hvilket i sagens natur gør det besværgeligt eller umuligt for kørestols- og rollatorbrugere at stige på toget.

Den sidste del af rapporten har undersøgt såkaldte ledelinjer, der er en vigtig hjælp for de blinde og svagtseende, så de undgår at komme ud i farlige situationer og kan færdes trygt på stationerne. Disse linjer mangler på 82 % af togstationer i TV SYDs område.

Det er et spørgsmål om midler

Banedanmarks områdechef for teknikdrift, Mads Thostrup, siger til TV SYD, at han erkender, at der er et efterslæb på gamle perroner. 

quote

Det er et spørgsmål om at prioritere ressourcer og at finde de bedste løsninger, men vi skal også på  bedst mulig både matche det med antallet af kunder og med de stationer rundt om i landet, som har det værst

Mads Thostrup, områdechef for teknik og drift, Banedanmark

- Det er et spørgsmål om at prioritere ressourcer og at finde de bedste løsninger, men vi skal også på  bedst mulig både matche det med antallet af kunder og med de stationer rundt om i landet, som har det værst, siger Mads Thostrup til TV SYD.

Hos Banedanmark vil man fortsætte samarbejdet med Danske Handicaporganisationer og DSB. Her er der blandt andet kommet en bevilling på 50 millioner kroner, som man allerede har bestemt, hvad skal gå til. Men det er en lang proces at nå 100 procent tilgængelighed.

- Vi fortsætter med at overvåge tilstanden på vores stationer, og vi samarbejder stadig med de her organisationer for at få det bedste resultat, men det kommer altså til at tage noget tid, siger Mads Thostrup til TV SYD.

Figuren herunder viser tilgængeligheden på togstationer angivet i procent for TV SYDs  sendeområde landsgennemsnittet.