Trafiksikkerhed afgørende for cyklister

Sikre cykelstier er afgørende for, at flere kommer op på cyklen. Det gælder ikke mindst skoleelever.

Det er konklusionen i Vejdirektoratets evaluering af cykelpuljen for perioden 2009 til 2014. Et stort flertal i Folketinget afsatte i 2009 en milliard kroner til at forbedre trafiksikkerheden for cyklister landet over.

I Vejle blev der anlagt cykelstier på begge sider af Grejsdalsvej, der har en trafik på 5.300 biler i døgnet.

Cykelstierne har givet en mere tryg skolevej for eleverne på Grejsdal Skole, og tællinger af cyklister i morgentrafikken viser en kraftig stigning.

Antallet af cyklister i den ene retning er steget med 55 procent og i den anden retning med 89 procent.

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse bruger 48 procent flere elever cykel for at komme til og fra skole.

Cykelstierne langs Grejsdalsvej mangler stadig et stykke ved Vejle Midtby, men her skal der også etableres cykelstier.

I Esbjerg er der også blevet gennemført cykel-projekter, og her er der en tilsvarende sammenhæng mellem antallet af cyklister og trafiksikkerhed.

Hele rapporten fra Vejdirektoratet