TV der bevæger dig

Tusinder flytter på landet

Ny rapport sætter tal og ord på de flere tusinde bymennesker, som hvert år vælger at flytte langt ud i provinsen. Men nedlagte skoler, sygehuse eller busruter får dem til at flytte igen, viser undersøgelsen.

Vil Danmarks udkantsområder gerne have flere tilflyttere, så går det ikke at lukke busruter, folkeskoler og lægeklinikker i de små samfund.

Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut, der sætter ord på, hvorfor cirka 5.500 danskere hvert år vælger at flytte fra de større byer til én af landets 16 udkantskommuner.

Sammen med naturværdier er trygge og overskuelige rammer i mindre samfund øverst på listen over begrundelser for at flytte ud. Det skriver JydskeVestkysten.

 - Selv om man sjældent hører om det i medierne, så er der faktisk en hel del mennesker, der hvert år flytter ud på landet. Det er især børnefamilier og ældre par, siger medforfatter til rapporten, Helle Nørgaard, der har sendt spørgeskemaer ud til cirka tusind tilflyttere.

Rapporten skal munde ud i en række anbefalinger om bedre bosætning i landets udkantskommuner. Hvis kommunerne vil øge bosætningen, nytter det ikke at rive tæppet væk under de værdier, som tilflytterne søger, mener Helle Nørgaard.

Lukning af små skoler - som lige nu er på tapetet i mange kommuner - og indførelse af større afstande til sygehuse og læge vil forringe bosætningen, påpeger undersøgelsen.

 - Kommunerne er nødt til at lave en sammenhængende bosætningspolitik. Det nytter ikke at lukke skoler, og så tænke bosætning bagefter, siger Helle Nørgaard.

Borgmester i Tønder Kommuner, Laurids Rudebeck (V), er enig i, at bl.a. skolelukninger er med til at forringe bosætningen på landet.

- Selvfølgelig skal der være sammenhæng i tingene. Men jeg er nødt til at forholde mig til, at vi har faldende børnetal og risikerer at få skoler, der er så små, at de ikke er fagligt bæredygtige, siger Laurids Rudebeck.

Skolelukninger er dog ikke endnu besluttet i Tønder, fremhæver han.

Fraflytningen i mange af landets yderområder er større end tilflytningen med store konsekvenser for de berørte kommuners og lokalsamfunds udvikling og fremtid. Alligevel er der hvert år flere tusinde tilflyttere, som vælger at bosætte sig i yderområderne. Det er især børnefamilier og ældre par, der søger natur og trygge rammer om dagligdagen, viser undersøgelsen fra SBi, der har opbygget en database over flytninger over hele landet.

 Ifølge medforfatter til rapporten Helle Nørgaard betyder tryghed blandt andet trygge rammer for børns opvækst, trafikale forhold og afstande til læge og skadestue. Sammen med »natur« er det den mest udbredte årsag til at flytte til et udkantsområde.Ifølge rapporten "Skoler i landdistrikter", som Teknologisk Institut har udarbejdet for Velfærdsministeriet, er der alvorlige konsekvenser for landsbyer, der mister deres skoler.

Rapporten viser, at skolelukninger i udkantsområder medfører et befolkningstab på 0,69% og et tab i antallet af børnefamilier på 1,59%.Områder med lukkede skoler får generelt et lavere uddannelsesniveau, og rapporten har kunnet måle, at færre indbyggere i disse områder får en længere videregående uddannelse.

En skolelukning resulterer også i et fald i boligpriserne i området. De skolelukninger uden alternativ, som rapporten har undersøgt, har gennemsnitligt medført et fald på 1,4% i landsbyens boligpriser

Mest sete på tvsyd.dk