Tyske lastbiler dominerer grænsen

Af de 5.392 lastbiler, der dagligt passerede Danmarks grænser for at køre gods ind i landet, var de 4.206 udenlandske i 2013. Næsten halvdelen af de udenlandske lastbiler er tyske.

Hvis du ser fem lastbiler passere grænsen, er fire af dem udenlandske. Ud af de fire er hver anden tysk. Danmarks andel af grænsetrafikken er uændret siden 2008. Det viser en opgørelse, som brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) har lavet.

- Skræmmebilledet fra fagbevægelsen er, at østeuropæerne i stigende grad kommer og stjæler godset fra de danske lastbiler. Et nøgternt blik på vores tællinger viser, at det snarere er fra tyskerne, at de østeuropæiske biler tager markedsandele i disse år, siger ITD?s erhvervspolitiske chef Poul Bruun.

læs uddybende artikel på ITD's hjemmeside