TV der bevæger dig

Udbetaling Danmark svarer på kritik

Vi er først lige startet, siger Udbetaling Danmark som kommentar til, at kommunerne tilsyneladende opdagede seks gange flere sociale bedragere, end Udbetaling Danmark gør.

Mette Brinch, centerdirektør i Udbetaling Danmark.

Indtil efteråret 2012 var det kommunerne selv, der indkrævede de penge, som kommunens borgere snyder sig til via socialt bedrageri. Men 1. oktober 2012 overtog Udbetaling Danmark det job fra kommunerne. De gør det tilsyneladende bare ikke ligeså godt som kommunerne selv, og det kan ses i kommunekassen.

De syd- og sønderjyske kommuner indhentede for halvandet år siden seks gange flere penge, end Udbetaling Danmark gør nu. Det viser en rundspørge, som TV SYD har foretaget.

Hertil siger Mette Brinch, som er centerdirektør i Udbetaling Danmark, Hillerød:

- Vi har overtaget et stort antal sager fra kommunerne, som vi er i gang med at undersøge. Det er vi ikke færdige med endnu, og derfor har vi endnu ingen tal for, hvor mange procent vi samlet set opklarer.

- Når vi taler om kontrolarbejde på landsplan, er det vigtigt, at det ikke ses som et enten/eller, men et både/og. Kommunerne og Udbetaling Danmark har supplerer hinanden og samarbejder om det her. Samarbejdet fremgår også af lovgivningen. Kommunerne har lokalkendskabet, og udbetaling Danmark har oplysninger på tværs af kommunegrænser og kan se mønstre for hele landet.

- Det er vigtigt at være klare på, hvad det er for tal, kommunerne sammenligner med. De tal, Udbetaling Danmark har sendt ud til kommunerne, vedrører udelukkende børnetilskuds-sager, som er de første tal, vi har. Det er også det område, hvor ydelserne er mindst, og der derfor ikke lige så meget at hente som på f.eks. folkepension, der er grundforsørgelse. Det er derfor kun en lille andel af, hvad vi vil finde på de ydelser, der er grundforsørgelse, siger Mette Brinch.