TV der bevæger dig

Udspil til forlig med klemte husejere

Egernsund Tegl er nu klar til at give erstatning til husejere, der har huse opført af imprægnerede Heimdal mursten.

02:39

Murstenene skaller, og fugerne binder ikke til stenene. Fygerne er så fugtige, at der selv på solsiden af husene gror mos på dem.

1 af 2

Murstenene blev solgt fra 2006 til 2010, og i dag sidder husejerne tilbage med smuldrende murværk. Stenene skaller, fugerne er fugtige, porøse og binder ikke til stenene.

Egernsund Tegl har i samarbejde med Dansk Byggeri oprettet en såkaldt task force-gruppe, der vil gennemgå husene og beskrive, hvordan en "hensigtsmæssig og faglig korrekt udbedring" kan udføres.

Udgifterne fordeles mellem Egernsund Tegl og entreprenørerne.

Husejerne bliver kontaktet senest 30. september.

Task force-gruppe består af teknikere fra Dansk Byggeri og Egernsund Tegl.

Millioner på spil

Egernsund Tegl mener, at sagen omfatter 40 til 50 husejere, men antallet kan være langt større.

Egernsund Tegl og Dansk Byggeri vil med udspillet forsøge at undgå langvarige retssager, der vil blive en belastning for alle parter gennem flere år.

Advokat Lars Brandt, Horsens, fører sagerne for godt 30 husejere. Han mener, at skaderne på husene skal vurderes af en uafhængig syns- og skønsmand.

Under alle omstændigheder fraråder han, at husejer underskriver erklæringer om, at de ikke kan rejse yderligere krav mod Egernsund Tegl og entreprenøren, når de udbedrer de umiddelbare skader.

Fagfolk mener, at murværket nedbrydes langsom, så alle skaderne er endnu ikke synlige.

Det koster mellem 500.000 og mere en million kroner for hvert hus, hvis alle ydermurene i de enkelte huse skal udskiftes.