TV der bevæger dig

Ulovlig gødning og gift sælges i stor stil

En række kriminelle bagmænd forsyner danske landmænd med ulovlig gødning og sprøjtegift, som ødelægger miljøet og i værste fald kan give kræft.

Ulovlige sprøjtemidler er i omløb. (Foto: Colourboks). Foto: Monkey Business Images

I samarbejde med DR-programmet 'Bag facaden' har Politiken brugt undercovermetoder til at afsløre den skjulte grovvarebranche, som gør det muligt for danske landmænd at bryde loven og bruge de forbudte og i flere tilfælde farlige varer.

Under dække at være interesserede købere har Politiken og DR kontaktet en række mellemhandlere og spurgt, om det er muligt at købe ulovlig sprøjtegift og gødning.

Flere bagmænd sælger gødning uden om myndighedernes kontrol på området, viser opringningerne.

En af bagmændene er Bent Hjort Knudsen, en landmand fra Vamdrup ved Kolding, skriver Politiken. Trods tidligere domme for handel med sprøjtegift og gødning er han ikke alene parat til at sælge sort gødning, men også det ulovlige og kræftfremkaldende sprøjtemiddel IPU, der har været forbudt i Danmark siden 1999.

- Det der IPU, hvornår skal du bruge det, og hvor meget regner du med, det skal være, spørger han, da Politiken kontakter ham.

- Det lyder klart ulovligt, siger Sonja Canger, kontorchef i Miljøstyrelsen, til Politiken. Myndighederne vil nu undersøge sagen og anmelde landmanden til politiet, hvis der er grundlag for det, oplyser hun.

Toppen af isbjerget

I Skat, som i første instans har ansvaret for efterforskningen på området, erkender man, at det er svært at få bugt med kriminaliteten.

- Det her er kun toppen af isbjerget. Vi har en klar fornemmelse af, at der er mange bagmænd derude. Det handler blot om at finde dem, siger specialkonsulent Bettina Kaastrup fra Skats særlige indsatsenhed på området, til Politiken.

Skat har kun to medarbejdere ansat til at efterforske sager om ulovlig import af gødning og sprøjtegifte til danske landmænd.

Frygt hos vandværker

I Danva, sammenslutningen af danske vandværker, vækker afsløringen forargelse.

- Det er rystende. De her ting risikerer at ende i grundvandet. I sidste ende handler det om vores helbred, siger funktionschef Lars Fischer til Politiken.

Der lukkes i gennemsnit to grundvandsboringer om ugen på grund af rester af sprøjtegift, og ifølge Lars Fischer bliver det stadigt sværere at finde rent drikkevand her i landet.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) kalder den ulovlig handel »uacceptabel« og peger over for Politiken på, at der kan blive brug for at stramme op på kontrollen.

Påstand: Jeg sælger til udlandet

Forelagt Politikens dokumentation erkender Bent Hjort Knudsen, at han sælger IPU, men benægter, at han sælger det til landmænd her i landet.

På trods af at Politiken og DR ringede op præsenterede sig som en landmand fra Års, oplyser han, at han troede, at han handlede med en dansk landmand med ejendom i udlandet.

- Jeg har solgt en hel del til danskere, der har landbrug i Slovakiet, Polen og Letland. Nogen gange tager vi det bare herop og sender det videre, siger han til Politiken.

Mest sete på tvsyd.dk