Unødig kørsel og ophold udendørs frarådes

Både Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi fraråder al unødig kørsel og al ophold udendørs her under stormen.

Sydøstjyllands Politi fraråder begge dele pga. væltede træer, løse tagsten og nedfaldne el-ledninger.