TV der bevæger dig

Uuuiiuiuiuiiiuuuuuuuiiiiiiiiiii

Beredskabets luft-varslingssystem for fuld blæs i morgen onsdag den 2. maj kl. 12:00. Ring IKKE 1-1-2 eller 1-1-4. Det er en test.

I morgen kl. 12:00 vil du formentligt høre beredskabsstyrelsen luftvarslingssystem. Det testes nemlig med fuld lyd på over hele landet. Luftalarmen er kun en test, så ring ikke 1-1-2 eller 1-1-4 af den grund, det kan nemlig være med til at blokere for livsvigtige opkald.

1.078 sirener

Testen består af tre varslingssignaler af ca. 45 sekunders varighed, der kan høres med ca. 3 minutters mellemrum. Testen finder sted hvert år, den første onsdag i maj.
Varslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen. Der er 1.078 sirener, og de kan høres af omkring 80 % af befolkningen.

1.000 indbyggere

Sirenerne er sat op på bygninger eller på master i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Uden for de områder kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener.

Gå indendøre

På alle andre tidspunkter af året bruger politiet kun luftvarsels-systemet hvis der er fare på færde. Det kan være ved giftige brande, giftige udslip fra fabrikker eller andre hændelser, som kan udgøre en trussel for befolkningen. Hvis du hører alarmen på andre tidspunkter af året, er der tale om en rigtig ulykke: I så fald skal du gå inden døre, luk for døre, vinduer og ventilationsanlæg og tænd for DR eller TV2.