Vagtlæger siger jobbet op: Nu skal ministeren i tale

Mindst 13 læger stopper som vagtlæger i Region Syddanmark.

Sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti vil stille spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om loven er rigtig balanceret, når vagtlæger i Region Syddanmark opsiger deres job.

Folketinget vedtog lov om autorisation af sundhedspersonale i 2016. Den trådte i kraft i januar 2017.

- Jeg skal have undersøgt, om regionerne gør dette her forskelligt. Jeg har ikke hørt om problemet i andre regioner, men de har handlefrihed til evt. at overtage lægernes betaling. Jeg kan endnu ikke sige, om det er en forkert beslutning, vi traf med egenbetaling, da vi vedtog loven i Folketinget, men der skal være ens vilkår for alle, og regionerne har ansvar for lægedækningen, siger Liselott Blixt til TV SYD.

quote

Der skal være ens vilkår for alle, og regionerne har ansvar for lægedækningen. 

Liselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, kalder gebyrstigningerne begrænsede.

- Vi var alle enige om at finansiere det her ved egenbetaling, og dette er begrænsede gebyrstigninger, hvor vi registrerer alle autoriserede sundhedspersoner. Meningen er at lave en bedre patientsikkerhed og bedre kontrol med dem, der udfører arbejdet. Der, hvor risikoen er størst, skal alle selvfølgelig kunne kontrolleres. Før var det ikke alle, der udførte sundhedsarbejde, som var dækket af tilsyn. Det virker umiddelbart besynderligt, det lægerne gør i Region Syddanmark, siger Flemming Møller Mortensen.

Ifølge Region Syddanmark honoreres en vagtlæge med ca. 1000 kr. i timen.

Sundhedsordfører for Radikale Venstre, Marlene Borst Hansen, valgt i Kolding-kredsen, har ikke besvaret TV SYDs henvendelser.