Vestbanen er reddet

Det var med stemmerne 21 mod 19, at Vestbanens fremtid blev afgjort  mandag aften efter tre timers debat.

Kort efter klokken 19.30 her til aften, faldt der endelig en afgørelse i Regionsrådet i Region Syddanmark: Vestbanen skal bevares.

Den lange diskussion skyldes blandt andet Dansk Folkeparti. De stillede betingelser for at ville bakke op om Socialdemokraterne og SF's forslag om, at Vestbanen skulle bevares.

Her er den afgørende formulering

Debatten mundede ud i vedtagelsen af et modereret ændringsforslag fra S, SF og Dansk Folkeparti med stemmerne 21-19 for følgende formulering:

"Togdriften på Vestbanen fortsætter efter den 30 juni 2012 i nuværende køreplanomfang, idet Vestbanen videreføres fra Varde til Esbjerg gennem samdrift med Arrivas tog på denne strækning.
Det årlige tilskud til drift af tog og infrastrukturforvaltning sker indenfor en forventet årlig ramme på 24 mio. kr. (PL 2010).
Vestbanens nødvendige investeringer i nyt materiel og infrastruktur sker gennem låneoptagelse, med Region Syddanmark som garant. Låneoptagelsen sker i Vestbanen A/S med et samlet provenu på 113,2 mio. kr. Region Syddanmark tilfører nettoydelsen på lånet fra optagelsesperioden i en periode på 25 år.
Region Syddanmark undersøger i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at sikre ensartet betaling fra de uddannelsessøgende i hele regionen.
Region Syddanmark undersøger endvidere i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at give gratiskørsel til ældre, der modtager ældrecheck.
Denne undersøgelse skal være afsluttet ultimo 2011".