TV der bevæger dig

Vi sender ikke flere penge

Københavns overborgmester Frank Jensen afviser at skulle give flere penge til de fattige kommuner. Vi har de socialt belastede, siger han.

05:27

Foto: Steen Brogaard

1 af 2

Kravet fra 61 borgmestre i provinsen om at få flere penge fra "De riges klub" i hovedstadsområdet og Nordsjælland, bliver mødt med en kold skulder af Københavns socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen.

Han peger på, at 8 ud af 10 af landets mest socialt belastede kommuner netop er i hovedstadsområdet. Derudover huser København blandt andet en femtedel af landets kontanthjælpsmodtagere og knap hver tredje stofmisbruger.

Derfor mener han, at det vil være dybt asocialt, hvis man afskaffer den såkaldte hovedstadsudligning, der fordeler penge mellem kommunerne i hovedstadsområdet, og i stedet tilsvarende øger den økonomiske udligning på tværs af hele landet, sådan som 61 provinskommuner bakker op om ifølge Jyllands-Posten.

Ifølge Frank Jensen vil provinsborgmestrenes forslag dermed betyde, at der bliver flyttet penge fra landets mest belastede kommuner til kommuner, som er mindre belastede.

Derudover påpeger han, at der i den nuværende landsudligning bliver flyttet omkring otte milliarder om året fra hovedstadsområdet til den øvrige del af landet.

Han erkender, at København er en vækstmotor for landet, men at det dog dækker over, at der er store forskelle internt i byen.

- Hvis Nørrebro var en selvstændig kommune, ville den ifølge Frank Jensen være en af landets fattigste, og det er vigtigt at have med i regnestykket, påpeger overborgmesteren.