TV der bevæger dig

Vi skal have lov til at lukke vores grænser

Danmark skal have lov til selv at bestemme, hvornår vi lukker vores grænser. Det slår Justitsminister Morten Bødskov (S) fast efter et indenrigs- og justitsministermøde i Bruxelles.

Danmark skal selv bestemme, om vi må lukke grænsen, siger justitsministeren.

EU-landene kan ikke enes om nye regler for grænsekontrol. Derfor kommer de på dansk EU-formandskabs dagsorden.
- Ligesom flere andre mener vi, at vi her rører ved selve kernen af den nationale selvbestemmelse, siger indenrigs- og justitsminister Morten Bødskov. Han mener, at vi selv skal bestemme, hvornår vi skal lukke vores grænser.
- Det er vores suveræne ret selv at bestemme, om grænsekontrollen skal genindføres.

Morten Bødskov erkender dog, at Danmark under sit kommende EU-formandskab får en "meget vanskelig opgave" med at få EU-landene til at enes om, hvornår og hvor længe, der må genindføres grænsekontrol i Schengenområdet.

På mødet i Bruxelles i dag og i går var EU-Kommissionens forslag fra september om at etablere en ny overvågningsmekanisme for de 25 Schengen-lande på dagsordenen.

Ifølge forslaget skal der indføres nye beslutningsprocedurer for, hvornår landene undtagelsesvis kan indføre kontrol ved de indre Schengen-grænser, sådan som det for eksempel sker ved store begivenheder som terrorangreb og VM-slutrunder.

Hvis grænserne skal lukkes mere end fem dage, vil det kræve en kommissionsbeslutning med opbakning fra et flertal af medlemslandene, mener kommissionen.

Men den er Danmark og en række andre EU-lande altså ikke med på. Frankrig, Tyskland og Spanien mener heller ikke, at kommissionen skal blande sig, og den franske præsident, Nicolas Sarkozy, slog i forrige uge til lyd for en ændring af Schengen.
 
Kommissionens forslag har intet at gøre med den skærpede toldkontrol, som den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti indførte ved de danske grænser i sommer, og som den nye regering har ophævet igen.

Forslaget handler også om en bedre sikring af Schengen-landenes ydre grænser efter en stigende bekymring i EU over den store strøm af flygtninge og asylansøgere, der er søgt mod Europa fra især nordafrikanske lande i år.

- Det bliver et stort emne under det danske formandskab, og det bliver ikke nemt, siger justitsministeren.