TV der bevæger dig

Vil du bo på landet, kan du ikke få lån

Udkantsdanmark kan ikke få finansieret deres huse ved køb/salg. Man er derfor tvunget til at benytte pantebreve istedet for realkredit.

04:51

1 af 2

Boligkøbere i landsbyer i tyndtbefolkede områder kastes ud på det grå lånemarked med tårnhøje renter. Kreditforeningerne siger nej til lån, hvis vurderingsmanden skønner, at huset ikke kan sælges igen indenfor seks måneder.

Istedet for en lav kreditforeningsrente, må finanseringen klares med pantebreve med en rente på typisk 8,75 pct., kombineret med banklån på 11-17 pct. i rente.

Landsbyerne i Danmark og ejendomsmæglerne har klaget deres nød til ministeren for landdistrikter Carsten Hansen, og han vil nu holde et møde med realkreditinstitutterne.

- Jeg holder et statusmøde med branchen og mødes med organisationer, der varetager landdistrikternes interesser. Disse møder vil finde sted efter sommerferien. Jeg vil bl.a. på grundlag af disse drøftelser vurdere, om der er behov for at tage yderligere skridt, siger Carsten Hansen.