TV der bevæger dig

Vil oprette lægeklinikker, hvis lægekonflikten fortsætter

Hvis regionernes konflikt med de praktiserende læger fortsætter, vil region Syddanmark oprette lægeklinikker bemandet med læger under uddannelse.

Selvom konflikten mellem regionerne og de praktiserende læger går i hårdknude, så kommer du ikke til at mangle lægehjælp.

Region Syddanmark er ved at etabler en række klinikker, der kan tage de patienter, der ellers vil bruge deres praktiserende læge.

Hvis ikke konflikten er løst inden 1. januar, vil det nemlig koste penge at gå til den praktiserende læge.

Regionen undersøger nu, om det er muligt at gøre brug af regionens uddannelseslæger. Det er læger, som er ved at videreuddanne sig til at blive praktiserende læge.

De skal bemande ialt syv klinikker.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor i regionen klinikkerne skal ligge, men Sønderborg, Haderslev, Grindsted, Fredericia, Nyborg, Ringe og Faaborg er i spil.

Regionsklinikkerne vil fungere som en almindelig lægepraksis'er.

Derudover vil klinikkerne kunne trække på sygehusenes fælles akutmodtagelser, hvis der er behov for det.