TV der bevæger dig

Vindmøller truer naturen

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er nye vindmøller på vej i beskyttede naturområder i Aabenraa og Varde.

Naturfredningsforeningen anklager kommunerne for at vælge beskyttede naturområder og værdifulde landskaber for at undgå naboklager.
I Frøslev Mose ved Aabenraa, overvejer staten at placere møller inden for et værdifuldt landskab og op til et fuglebeskyttelsesområde i mosen.

40 vindmøller ved vestkysten

I Varde har kommunen spurgt miljøminister Ida Auken (SF) om lov til at placere 40 vindmøller i et fredet område i Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet. Det er dog indtil videre blevet afvist af ministeren.

Lokalpolitikerne har ellers argumenteret for, at plantagen i forvejen er forurenet med giftaffald fra Grindstedværket.

- Der skal jo alligevel laves renseanlæg eller pumpestation i området og offentligheden frarådes ophold på stedet, siger idémanden bag forslaget, venstremanden Thyge Nielsen fra byrådet i Varde til Ritzau.

- Kan vi ikke stille møller der, så må vi opgive at placere to tredjedele af de 40 møller, vi havde planer om i Varde Kommune.

Undgå naturområder

- Vi kan godt forstå, at nogle folk gerne vil undgå at få vindmøller som nærmeste nabo, men kommunerne skal løse problemet ved at skabe områder i kommuneplanen, hvor der er plads til vindmølleanlæg - ikke ved at skubbe møllerne ud i vores sparsomme naturområder, siger natur- og planmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Nora Skjernaa Hansen.

Kommunerne kan ikke genkende billedet

- Konsekvensen er snarere, at vindmølleplaner ryger ud fremfor, at der opføres nye vindmøller, der går ud over naturen. Kommunerne er generelt meget bevidste om, at deres naturområder er en kvalitet, de vægter, siger Chefkonsulent i KL, Christina Føns.