TV der bevæger dig

Vognmænd: Vi laver aldeles ikke fiktive selskaber

Danske vognmænd afviser beskyldninger om, at de laver skuffeselskaber syd for grænsen for at kunne betale chaufførerne lavere lønninger.

Beskyldninger om at danske vognmænd udflager afvises nu af deres foreningen.

Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, der har foretaget rundringningen til de 55 danske vognmænd, der har selskaber i Tyskland.

39 har svaret.

Af svarene fremgår det, at ni ud af ti af de danske vognmænd i Tyskland har etableret sig i Slesvig-Holsten tæt på den dansk-tyske grænse.

De oplyser, at 95 pct. af deres kørsel foregår i udlandet. Resten er indenrigstransporter i Danmark ? eller såkaldt cabotage-kørsel.

- Billedet er tydeligt: Ideen med udflagningen er at konkurrere på de internationale ruter på samme vilkår som vognmændene i resten af Europa. Den lejlighedsvise cabotage-kørsel i Danmark foregår i forbindelse med, at bilerne afleverer eller opsamler gods i Danmark. At denne begrænsede cabotage-aktivitet helt skulle skævvride det danske indenrigsmarked, er en sejlivet myte, som det er meget svært at finde faktuelt belæg for, siger ITD?s erhvervspolitiske chef Poul Bruun.