TV der bevæger dig

Det danske mindretal taler tysk

Næsten alle familier i det danske mindretal taler ikke dansk men tysk derhjemme.

04:28

Foto: TV SYD

1 af 2

Hos familien Andresen fra Flensborg taler man tysk derhjemme, og dermed er den en typisk, dansk mindretalsfamilie. For omkring 90 procent af de danske mindretalsfamilier taler tysk derhjemme.

Det vurderer rektor på A.P. Møller Skolen, Jørgen Kühl, der er tidligere direktør på Institut for Grænseregionsforskning.

- Mindretallets førstesprog er tysk, og hvis man definerer førstesproget som modersmål, så er der en markant overvægt af befolkningen i det danske mindretal, der har tysk som modersmål.

Selv på mindretallets skoler, hvor undervisningssproget er dansk, er det tysk, der tales i frikvartererne. 73 procent af skoleeleverne i de danske mindretalsskoler taler tysk eller mest tysk til skolekammeraterne i frikvarteret.

Kun 8 procent snakker dansk eller mest dansk, og 17 procent taler lige meget dansk og tysk i frikvarteret.

Det viser en undersøgelse, som tidligere lektor på Institut for Grænseregionsforskning, Karen Margrethe Pedersen, lavede i år 2000.

Ifølge hende er det ikke overraskende, at det danske mindretal taler langt mere tysk end dansk:

- Det er helt naturligt, for eleverne vokser op i en dagligdag, hvor de indgår i sociale relationer med tyskere, deres naboer er måske tyskere, og flere i deres familie hører ikke til mindretallet.

Winnie Andresen forklarer det således:

- Vi bor i Tyskland, og derfor har vi nemmere ved at snakke tysk allesammen.

Se TV SYD i aften kl. 19.30

Læs mere her: