TV der bevæger dig

Det hurtige overblik: Mindretallets historie

Den danske mindretal opstod efter genforeningen i 1920, da den sydlige del af Slesvig forblev under tysk styre. Her er mindretallets historie i kort form:

07:04

Optog til årsmøderne i Sydslesvig.

1 af 2

De op mod 20.000 dansksindede boede dengang i den nordlige del af delstaten Slesvig-Holsten. På samme måde opstod et tysk mindretal i det tidligere Nordslesvig, som stemte sig hjem til Danmark.

Det danske mindretal i Sydslesvig omfatter cirka 50.000 personer. Medlemmer af mindretallet er dansksindede, men er som regel tyske statsborgere.

Navnet Sydslesvig findes ikke på et landkort. Det er en historisk betegnelse fra en tid, hvor området udgjorde den sydlige del af hertugdømmet Slesvig. I dag bruges betegnelsen Sydslesvig om den nordlige del af delstaten Slesvig-Holsten i

Forbundsrepublikken Tyskland.

Historien går dog tilbage til før den Anden Slesvigske Krig i 1864, hvor Danmark som bekendt mistede hele Sønderjylland til Preussen.

På den tid var befolkningen i den sydlige halvdel af Slesvig overvejende tysksindet, men der blev talt sønderjysk ned til Husum, Slesvig by og Slien indtil 1800. Endnu tidligere lå grænsen mellem dansk og tysk befolkning lidt nord for Ejderen ? mellem Husum og Egernførde.

De danske sydslesvigere står for en del institutioner i regionen.

Dansk Skoleforening driver eget skolevæsen med 46 danske skoler. Blandt dem er også de to danske gymnasier Duborgskolen i Flensborg og A.P. Møller Skolen i Slesvig by. Lidt syd for Flensborg ligger Jaruplund Højskole. Dansk Centralbibliotek driver centralbiblioteket i Flensborg og fire folkebiblioteker. Desuden findes Dansk Kirke i Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste, dagbladet Flensborg Avis og mange kulturelle foreninger.

Den største forening er Sydslesvigsk Forening (SSF) med cirka 14.000 medlemmer. De danske idræts- og ungdomsforeninger samles i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU). Politisk bliver de danske og frisiske sydslesvigere repræsenteret af Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV eller SSW). Det sydslesvigske Samråd er organisationernes samarbejdsorgan.

De danske årsmøder i Sydslesvig er en årlig tilbagevendende festweekend i starten af juni med arrangementer i hele regionen.

Den danske støtte til Sydslesvig administreres af det af Folketinget udpegede Sydslesvigudvalg. Dertil kommer en række folkelige, danske foreninger i Kongeriget, som støtter det danske mindretal, såsom Grænseforeningen, Slesvig-Ligaen og Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945.

På undervisningsministeriets område ydes der tilskud til pædagogisk og kulturel virksomhed. I 2013 beløb dette tilskud sig til 454,8 millioner kroner. Det svarer til cirka 80 procent af statens samlede tilskud.

Desuden er der tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 27,5 mio. kr. til Sundhedstjenesten i Sydslesvig, 14,8 mio. kr. fra Kirkeministeriet til Dansk Kirke i Sydslesvig, og Kulturministeret giver 1,6 mio. kr. til Kulturministeriet til Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

Derudover sender Finansministeriet 86,1 mio. kr. til Pensionsfonden af 1951.

I alt 584,8 mio. kr.