TV der bevæger dig

Alle partier vil hjælpe Flensborg Avis ud af klemme

Kulturminister Bertel Haarder (V) var onsdag i samråd med Folketingets kulturudvalg om problemerne med mediestøtten til Flensborg Avis. Der er bred enighed om at hjælpe avisen ud af klemmen.

Der er bred enighed om at hjælpe det danske mindretals avis ud af klemmen.

Samrådet var indkaldt efter, at det danske mindretals avis overraskende var blevet mødt af et krav om tilbagebetaling af 3.650.976,01 kroner, som avisen har fået  i mediestøtte på lige fod med andre danske aviser nord for grænsen.

Begrundelsen for kravet om tilbagebetaling er, at den offentlige støtte fra Sydslesvigudvalget til Flensborg Avis for 2015 udgør mere end halvdelen af avisens samlede drift. Dermed mener Medienævnet, at Flensborg Avis overtræder betingelserne for at modtage mediestøtte.

Læs også Flensborg Avis skal betale millioner i mediestøtte tilbage

Det har udløst både undren og bekymring blandt Folketingets medlemmer - og alle partier undtagen regeringspartiet Venstre havde onsdag kaldt kulturminister Bertel Haarder i samråd med Folketingets kulturudvalg om problemerne.

I samrådet var der blandt alle partier og ministeren enighed om at ændre mediestøtteloven, så Flensborg Avis fremover kan få støtte på lovlig vis. Desuden var der også enighed om at finde en løsning, så avisen kan beholde de penge, som Medienævnet har krævet tilbagebetalt.

Det er dejligt, at vi ikke kommer i klemme fremover - og jeg har tillid til, at der også findes en holdbar løsning.

Jørgen Møllekær, chefredaktør, Flensborg Avis

Det skal der dog først findes en teknisk og juridisk holdbar model for.

- Jeg er glad for den brede enighed - og jeg er tilfreds med, at der nu kan blive ro om avisen, siger Christian Rabjerg Madsen, (S), der både er medlem af kulturudvalget og det særlige Sydslesvigudvalg.

Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, glæder sig over den enstemmige opbakning.

- Det er dejligt, at vi ikke kommer i klemme fremover - og jeg har tillid til, at der også findes en holdbar løsning for de mange penge, som allerede er krævet tilbagebetalt, siger Jørgen Møllekær til TV SYD.

Læs også Flensborg Avis risikerer at skulle fyre hver tredje medarbejder