Årsmøder bliver til protestmøder

Den slesvig-holstenske landsregerings planer om at spare 35 mill. kr. ved at skære i tilskuddet til Dansk Skoleforening for Sydslesvigs 47 skoler og 57 børnehaver  har udløst en sand proteststorm i det danske mindretal.

Protesterne vil blæive hørt på årsmøderne i Husum, Flensborg og Slesvig.
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigsk Vælgerforening har meget kortfristet fået lavet protestplakater og klistermærker, som i en natlig aktion distribueres til samtlige 40 årsmødesteder, så deltagerne dér kan erklære sig solidarisk med protesten.