Årsmøder om ligestilling og grænsekontrol

I dag søndag kulminerer de 87. danske årsmøder i Sydslesvig. Årsmøder har i år stået i ligestillingens og grænsekontrollens tegn. 

Den slesvig-holstenske regerings angreb på mindretallets skoler fik knubbede ord med på vejen.  Det skete både under årsmødeoptogene i byerne og på årsmødepladserne med flyere, plakater og bannere, og emnet har ligeledes stået øverst på dagsordenen ved de hen ved 40 eftermiddags- og aftenmøder rundt omkring i landsdelen.

Også grænsekontrollen var et varmt emne blandt årets talere. Flensborgs danske overborgmester Simon Faber opfordrede til at slå koldt vand i blodet og få nuancerne med i debatten med henvisning til
den massive tyske kritik af, at den danske regering og Dansk Folkeparti vil øge toldkontrollen ved grænsen.