TV der bevæger dig

Besparelser rammer dansk mindretals skoler

Det danske mindretal i Sydslesvig protesterer lørdag imod de nedskæringer, der har ramt deres skolevæsen. Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver 46 skoler, deriblandt to gymnasier og en ungdomsskole samt 55 børnehaver.

* Slesvig-Holstens regering har både i 2011 og 2012 barberet 4,7 millioner euro (knap 35 millioner kroner) af tilskuddet til mindretallets skolevæsen, som nu modsat de tyske skoler i delstaten kun modtager 85 procent i støtte.

* Forbundsdagen i Berlin har begge år holdt hånden under det danske mindretals skolevæsen og ekstraordinært kompenseret 3,5 millioner euro af det tabte tilskud.

* Som en direkte følge af delstatsregeringens nedskæringer er Christian-Paulsen-Skolen i Flensborg med 250 elever blevet lukket. Samtidig er forældrebetalingen til børnenes skolegang blevet sat drastisk op, 15-20 ud af de cirka 500 lærerstillinger på mindretallets skoler er skåret væk, og 400.000 euro er sparet på driften af skolevæsnet.

* Når kompensationen fra Berlin stopper i 2013, vil Skoleforeningen stå tilbage med et minus på godt fem millioner euro - i tilfælde af at den borgerligt-liberale delstatsregering genvælges ved valget 6. maj.

* Socialdemokraterne og De Grønne, der ser ud til at kunne opnå et snævert flertal, muligvis sammen med Sydslesvigsk Vælgerforening, har tilkendegivet at genindføre den økonomiske ligestilling af de danske skoler med delstatens offentlige tyske skoler.

* Delstatsregeringen har gentagne gange brugt det danske bloktilskud til Sydslesvig som argument for nedskæringerne og understreget, at alle i Slesvig-Holsten må holde for, hvis den gældstyngede delstat skal få styr på sine offentlige kasser.

* Danmark yder i 2012 samlet cirka 567 millioner kroner i tilskud til mindretallet syd for grænsen, hvoraf langt størstedelen går til Skoleforeningen, da cirka 80 procent af tilskuddet går til pædagogisk og kulturel virksomhed.