TV der bevæger dig

Danke, Anke! - sagde det danske mindretals parti til frontfigur

PÅ SSWs årsmøde lørdag i Husum tog deltagerne afsked med SSWs frontfigur igennem mange år, tidligere minister og landdagsmedlem Anke Spoorendonk.

Landsmødet hyldede og takkede Anke Spoorendonk for en stor indsats gennem 40 år.

Anke Spoorendonk havde allerede i god tid meddelt, at hun efter landdagsvalget i maj stoppede sin politiske karriere og derfor heller ikke ønskede at fortsætte som medlem af landsstyrelsen. 

Anke har i 22 år været medlem af SSWs landsstyrelse. Hun blev indvalgt den 23. september 1995 og har været politisk aktiv i SSW i 40 år.

Læs også SSW kæmper videre for det danske mindretal i opposition

Anke Spoorendonk fylder 70 år på torsdag og vil nu nyde et aktivt otium, hvor hun bevarer en post som bestyrelsesmedlem i det europæiske parti European Free Alliance (EFA), der samler mindretal fra hele Europa.

Landsmødet hyldede og takkede Anke Spoorendonk for en stor indsats gennem de seneste to årtier for det danske mindretals parti.

Og selvom der tales dansk på SSWs årsmøder, så var det jo nærliggende, at der sneg sig lidt tysk ind i takken med formuleringen: Danke, Anke!

Anke Spoorendonk

  • Født 21. september 1947 
  • 1966:            Student fra Duborg-Skolen
  • 1967-1977:   Studerede historie og germanistik ved Københavns Universitet.
  • 1977-1996:   Lærer ved Duborg-Skolen.
  • 1977-1996:   Amtsrådsmedlem for SSW i Slesvig-Flensborg Amt.
  • 1996-2012:   Medlem af landdagen for SSW og gruppeformand.
  • 2012-2017:   Justits-, kultur- og europaminister i Slesvig Holsten.
Mest sete på tvsyd.dk