Dansk Erhverv: Grænsebutikkerne skal opkræve pant

Dansk Erhverv klager til EU-Kommissionen over, at de nordtyske grænsebutikker slipper for at opkræve dåsepant over for skandinaviske kunder.

Grænsekøbmændene opkræver ikke pant, når skandinaviske kunder køber dåseøl og -sodavand, men hos Dansk Erhverv mener man, at det er en skævvridning af konkurrencen. Derfor har Dansk Erhverv mandag besluttet at klage til EU-Kommissionen.

- Den manglende panthåndhævelse er efter Dansk Erhvervs klare opfattelse i strid med både EU-lovgivningen og tysk lovgivning. Der skal være lige konkurrenceforhold, og det er urimeligt, at butikker syd for den dansk-tyske grænse slipper for at overholde eksisterende regler og forpligtelser, som alle andre butikker i Tyskland, Danmark og resten af Europa må respektere, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

I stedet for at opkræve pant tillader Tyskland at grænsebutikkerne i Nordtyskland udsteder såkaldte eksporterklæringer til personer med bopæl i Danmark, Norge og Sverige. I alle andre butikker i resten af Tyskland betaler man pant på dåserne.

- Det er uholdbart, at de tyske myndigheder tillader, at grænsehandelskøbmændene ikke efterlever gældende regler. Den eneste rigtige løsning er, at Tyskland sikrer, at loven håndhæves effektivt, og at der dermed bliver opkrævet tysk pant i grænsehandelsbutikkerne, sådan som det allerede sker i alle andre butikker i resten af Tyskland, siger Laurits Rønn.

Dansk Erhverv forventer, at EU-Kommissionen træffer afgørelse i sagen i 2017.

Faktaark: http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/2016-bilag/faktaark-daasepant.pdf