Dansk-tysk arbejdsgruppe skal løse mindretalskonflikt

I næste uge skal en dansk-tysk arbejdsgruppe i Flensborg mødes for at finde en løsning på mindretals-konflikten.

Det er konflikten omkring de tyske tilskud fra delstaten Slesvig-Holsten til det danske mindretal i Sydslesvig, som arbejdsgruppen skal se nærmere på og forsøge at løse. Det oplyser dagbladet "Der Nordschleswiger" i Aabenraa.

Landsregeringen i Kiel har i forbindelse med en økonomisk saneringsplan foreslået voldsomme besparelser i tilskuddene til de danske skoler i
Sydslesvig, hvilket har medført protester fra det danske mindretal, men også fra den danske regering.

Den slesvig-holstenske vice-minister Arne Wulff er torsdag til forhandlinger i Statsministeriet for at opnå enighed omkring arbejdsgruppens grundlag.

Ingen dansk-tyske irritationer

Et resultat ventes i oktober, siger han til bladet og regner med, at det skal forelægges på et møde mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen og ministerpræsident Peter Harry Carstensen.
 
- Vi ønsker, at tilskuddene til mindretalsordningerne syd og nord for grænsen ydes efter nogenlunde samme principper, understreger Wulff.
I arbejdsgruppen deltager embedsmænd fra regeringen i København og Kiel, men også forbundsregeringen i Berlin skal nu medvirke med en observatør.

Dagbladet "Der Nordschleswiger" skriver, at en mulig konfliktløsning kunne bestå i en økonomisk håndsrækning fra Berlin til Kiel som kompensation for at opgive besparelserne mod det danske mindretal.

Forbundsregeringen i Berlin er "ikke interesseret i irritationer" i forholdet mellem Danmark og Tyskland, skriver bladet under henvisning til kilder i Berlin.