Danske elever får mindre end tyske

Landdagen i Kiel fastholder besparelser på de danske skoler i Sydslesvig.

Fra næste år får det danske mindretals skolebørn kun 85 % af det, Slesvig-Holsten betaler for en elev i en offentlig skole.

Dermed er der ikke længere ligestilling i den nordtyske delstat.

- Slesvig-Holsten bryder bevidst med den positive dansk-tyske udvikling. Når man ser, hvor meget der siden 1955 har skullet til for at opnå et fredeligt og godt forhold mellem danske og tyske i grænselandet, så er det ufatteligt, at delstatsregeringen vrager årtiers mindretalspolitik for at spare en så relativt beskeden sum, siger en fortørnet Anke Spoorendonk, der er gruppeformand for det danske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Landdagen.

Delstaten sparer 4,7 mio. euro i 2011 ved at give mindretallets skolebørn mindre.

Dog giver forbundsregeringen 3,5 mio. euro i tilskud, så besparelsen bliver 1,2 mio. euro.