Den tyske regering skal give et svar

Slesvig-Holstens regering fastholder de nedskæringer, der rammer de danske skoler. I dag kræver de tyske socialdemokrater, at forbundsregeringen i Berlin til rykker ud med sproget. Den skal forklare sin holdning til mindretal. 

Fire socialdemokratiske medlemmer af Forbundsdagen stiller i dag spørgsmål til regeringen. De siger til Flensborg Avis, at der er gået fire uger, siden den tyske udenrigsminister lovede at se på sagen, og nu vil de gerne vide, hvad der er sket.

Ingen omtale

Den tyske udenrigsminister Guida Westerwelle havde for godt en måned siden et møde med sin danske kollega, Lene Espersen, som rejste spørgsmålet om nedskæringerne på de danske skoler. De fire socialdemokrater synes, det er påfaldende, at udenrigsministeriet slet ikke omtaler denne sag på sin hjemmeside på internettet, mens det danske udenrigsministerium orienterer grundigt om den.

Ifølge Flensborg Avis vil de fire socialdemokrater spørge regeringen, om den anser mindretalspolitikken for mindre væsentlig, end den danske regering gør.

Kold skulder til Løkke

I sidste uge blev statsminister Lars Løkke Rasmussen ringet op af Slesvig-Holstens ministerpræsident Peter Harry Carstensen. Lars Løkke Rasmussen opfordrede Carstensen til at opgive nedskæringerne. Men det ser ud til at Løkke får en kold skulder, for delstatsregeringen i Kiel har stillet et finanslovsforslag, hvor nedskæringerne stadig er med. 
       
Kim Andersen, der er formand for Sydselsvig-udvalget, siger til Flensborg Avis, at han forstår samtalen sådan, at den danske statsminister anmodede ministerpræsidenten om at undlade at medtage de diskriminerende spareforslag over for Dansk Skoleforening i den trykte finanslov.

Men "desværre har ministerpræsidenten ikke villet undlade spareforslaget i finanslovforslaget". Det vil sige nedskæringer på 4,7 millioner Euro på de danske skoler, mens der ikke bliver sparet på de tyske skoler.

Ikke økonomi, men politik

Sparekravene har den meget vidtrækkende følge, at godt halvdelen af de 43 danske skoler må lukke. Chefredaktøren for Flensborg Avis, Bjarne Lønborg, skriver i dag i en ledende artikel, at 4,7 millioner Euro er et lille beløb i delstatens pengekasse. Derfor må man gå ud fra, at det her ikke drejer sig om økonomi, men om politik.

- Det er en politik, der satser på at skrue mindretalspolitikken tilbage til en fjern fortid via diskriminering af en samfundsmæssig loyal dansk befolkningsdel, der politisk og kulturelt er højt respekteret langt ind i den tyske flertalsbefolkning i delstaten, skriver Flensborg Avis.

Delstaten Slesvig-Holsten har opbygget en gæld på 24 milliarder Euro, og der skal findes besparelser for i alt 125 millioner euro om året.