TV der bevæger dig

Det danske mindretal bevarer særstilling

Forfatningsdomstolen i Slesivg afviste samtlige klagepunkter i sagen mod det danske mindretalsparti SSW, der fortsat er fritaget for den normale spærregrænses krav om fem procent af stemmerne i ved delstatsvalg Tyskland.

Slesvig-Holstens forfatningsdomstol afgjorde dermed det søgsmål, som unge konservative har rejst for at få Sydslesvigsk Vælgerforenings status som mindretalsparti omstødt.

Sagen udspringer af, at det danske mindretals parti SSW, der er fritaget for den tyske spærregrænse på fem procent, sidste år for første gang blev regeringsparti.

Ved valget i maj 2012 fik SSW 4,6 procent af stemmerne, hvilket rakte til tre mandater i landdagen i Kiel, og det danske mindretalsparti herefter dannede regering med det socialdemokratiske SPD og De Grønne.

Junge Union, ungdomsorganisationen i forbundskansler Angela Merkels parti CDU, havde klaget til delstatens forfatningsdomstol og håber på den måde at vælte regeringen, der kun råder over et flertal på én stemme.

De unge kristelige demokrater mener, at SSW ikke længere er et mindretalsparti, nu da partiet er opstillet syd for Ejderen, dvs. uden for selve Sydslesvig, og at partiet derfor heller ikke bør være fritaget for spærregrænsen eller kan gå med i en regering.

Officielt til lykke fra Danmark

I en første reaktion på dommen skriver formanden for Sydslesvigudvalget, Benny Engelbrecht (S), på sin Facebook-side:

- Forfatningsdomstolen har afsagt en dom, der betyder, at SSV's fritagelse fra spærregrænsen ikke er i strid med forfatningen, og at mindretalsbeskyttelsen dermed består.

- Et varmt tillykke fra mig personligt og med min officielle kasket som formand for Sydslesvigudvalget også en formel hilsen fra Danmark til hele det danske mindretal med en understregning af validiteten og holdbarheden af København-Bonn erklæringerne.

Det er Sydslesvigudvalget, der fordeler de cirka 400 millioner kroner, der hvert år afsættes på finansloven til mindretallet. Danmark og Tyskland underskrev i 1955 København-Bonn-erklæringerne, hvori de anerkender hinandens mindretal.

 

Se hele afgørelsen her: