TV der bevæger dig

Det danske mindretal rystet

Diskriminationen af de danske skoler i Sydslesvig fortsætter - det viser en rapport som delstatsregeringen i Kiel offentliggør onsdag.

Det danske mindretal har ved flere lejligheder protesteret mod forskelsbehandlingen.

I rapporten fastholder ministerpræsident Peter Harry Carstensen nødvendigheden af ensidigt at skære bevillingen til de danske skoler i Sydslesvig fra 100 til 85 pct. i 2011 og 2012 - samtidig med, at han udtrykker tilfredshed med, at forbundsdagen, parlamentet i Berlin i de to år med godt 10 pct. delvist kompenserer for nedskæringerne.

»Netop på baggrund af, at både den tidligere Løkke-regering og den nuværende Thorning-regering med statsminister, udenrigsminister og undervisningsminister plus Folketinget, dets tidligere og dets nuværende formand samt andre betydende parlamentarikere tydeligt og entydigt har udtalt sig - og fortsat gør det - til fordel for en hurtig gen-etablering af ligestillingsprincippet i Slesvig-Holsten, er det uforståeligt, at den kendsgerning ikke har nedfældet sig i landsregeringens mindretalsrapport og overhovedet ikke har påvirket den øjensynligt ignorante delstatsregering,« siger Sydslesvigsk Forenings og Det Sydslesvigske Samråds formand Dieter Paul Küssner.

»Man skulle ellers tro, at tiden nu var moden til en dialog, og viljen til en løsning omsider stod øverst på Slesvig-Holstens mindretalspolitiske dagsorden,« kommenterer SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen, der overværede debatten i landdagen onsdag eftermiddag.