Fransk kirkegård på finansloven

Mindesmærke for faldne sønderjyske soldater under 1. verdenskrig istandsættes. Pengene er afsat via finansloven 2011.  

Kirkegården i den nordfransk by Braine skal nu istandsættes for 500.000 kr. I 1924 blev den anlagt i dansk stil til minde om de dansksindede sønderjyder, der under 1. Verdenskrig faldt i påtvungen tysk tjeneste.   
 

5.500 døde

Eftersom Sønderjylland under 1. første verdenskrig var under tysk herredømme, måtte mange danske mænd aftjene værnepligt i den tyske hær. På tragisk vis faldt op imod 5.500 for en sag, der ikke var deres. I dag ligger 79 faldne fra hele det sønderjyske område, begravet på kirkegården i Braine.
 

Danske kulturminder i udlandet

Udmøntningen er de første 10 millioner af den pulje på i alt 22 mio. kr. over fire år til danske kulturminder i udlandet som blev etableret som et led i aftalen om finansloven for 2011.