Hjælp til dansk mindretal fra Berlin

Efter dansk pres får det danske mindretals skoler syd for den dansk-tyske grænse alligevel støtte fra den tyske stat. Men det er ingen garanti mod lukninger.

Efter stærk dansk pres og længere tids kritik fra det danske mindretal i Sydslesvig vil Tyskland nu ekstraordinært støtte de danske skoler i grænselandet.

Skolerne vil få et statstilskud på 3,5 millioner euro i 2011 svarende til over 26 millioner kroner. Men det er formentlig ikke nok til at hindre lukninger af skoler.

Direktør Anders Molt Ipsen fra Dansk skolelederforening for Sydslesvig siger, at de ekstra midler er særdeles velkomne.

 - Men vi mangler stadig to millioner euro i kassen. Vi kan formentlig ikke undgå lukning af børnehaver og skoler, siger Anders Molt Ipsen.

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten bebudede tidligere i år store nedskæringer på cirka 4,7 millioner euro eller omkring 35 millioner kroner næste år overfor de danske mindretalsskoler i Sydslesvig.

Det medførte protester både fra det danske mindretal og fra danske politikere.

Ikke sidste ord

At parlamentet i Berlin nu går ind i sagen, selvom skolepolitik er delstaternes opgave, skyldes, at parlamentet frygter udenrigspolitiske irritationer i det dansk-tyske forhold på baggrund af den slesvig-holstenske delstatsregering omstridte beslutning, skriver Der Nordschleswiger.

Gruppeformanden for det danske mindretal i parlamentet i Kiel, Anke Spoorendonk, hilser regeringsbeslutningen i Berlin velkommen. Men hun understreger, at det vigtigste for mindretallet er princippet om en ligestilling på 100 procent tilskud, som der står i loven.

Landsdelsregeringen ville nedsætte det danske tilskud til 85 procent,  hvilket kunne medføre lukning af en række danske skoler.
Samtidig med de 3,5 millioner euro har parlamentet i Berlin reduceret Tysklands tilskud til det tyske mindretal i Nordslesvig (Sønderjylland, red.) med en million euro i 2011.

Formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger, Heinrich Jürgensen, udtaler "dyb skuffelse" over denne beslutning. Også Anke Spoorendonk betegner det som "uheldigt" for den dansk-tyske balance i grænselandet.

Det sidste ord i grænsestriden er ikke sagt endnu. Et embedsmandsudvalg ventes måske allerede i næste uge at komme med en rapport, der beskriver de to landes støtte til de respektive mindretal.