Hvert fjerde barn i Flensborg vokser op i fattigdom

Nye tal fra Flensborg viser, at en ud af fire børn under 15 år lever i fattige familier. Mest markant er bydelen Neustadt, hvor tallet er 60 procent.

Hvert fjerde barn under 15 år i Flensborg lever i en familie, som helt eller delvist lever af sociale ydelser. Det viser nye tal fra Flensborgs Sozialatlas 2015.

Tallene viser, at 27,8 procent af alle børn under 15 år i byen, eller hvad der svarer til ca. 3000 børn, er en del af en familie, som får penge fra Hartz IV-ordningen, der sikrer tyskerne et økonomisk grundlag. Det vil sige, at familien tjener så lidt, at de er nødsaget til at få hjælp af den tyske stat.

Hjælpen i Hartz IV-ordningen består som udgangspunkt af 399 euro, hvad der svarer til omkring 3000 kroner – og hertil kommer så børnepenge og hjælp til husleje oveni.

I bydelene i Flensborg er der også stor forskel på antallet af fattige børn, viser undersøgelsen. I Tarup-bydelen er der eksempelvis 2,3 procent, mens tallet for bydelen Neustadt er 60 procent.

Fattigdomsgrænsen i Tyskland er på omkring 1000 euro eller 7500 kroner om måneden for enlige – det vil sige omkring 90.000 kroner om året. Til sammenligning er fattigdomsgrænsen i Danmark ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet på 50 % af medianindkomsten. I 2013 vil man derfor falde under fattigdomsgrænsen, hvis man havde en disponibel indkomst på under 103.200 kroner om året.

Ifølge de seneste tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er der 7300 fattige børn i Danmark, hvad der svarer til 0,7 procent af de danske børn.

Du kan selv se på dette kort, hvordan de fattige børn fordeler sig i Flensborg. Hold musen henover og klik på de røde cirkler.