TV der bevæger dig

Ingen ligestilling

Det er løftebrud, hvis de danske skoleelever i Tyskland bliver ringere stillet end de tyske.

00:43

Frikvarter på en af de danske skoler i Sydslesvig - Duborg i Flensborg.

1 af 2

Danske skoler i Tyskland vil ikke længere være ligestillede med de tyske, hvis er besparingsforslag fra delstatskommissionen i Slesvig-Holsten bliver vedtaget til Finanslovsforhandlingerne i december i år. For de danske skoler vil så kun modtage 85 % af, hvad de offentlige tyske skoler modtager i årlig støtte.

Men det betyder ikke kun en økonomisk katastrofe med 35 millioner kr. mindre i årligt tilskud til Skoleforeningen, skriver Flensborg Avis i dag. Den bryder også med de anbefalinger, som en tværministeriel arbejdsgruppe i Kiel kom med i slutningen af 2004.

Aftale om ligestilling

Arbejdsgruppen, der vedtog en aftale tilbage i 2004, bestod af repræsentanter for såvel Skoleforeningen som undervisningsministeriet og statskancelliet. Ved forhandlingsbordet sad blandt andre den daværende chef for skoleministeriet og viceminister, Ralf Stegner (SPD). Den aftale skulle sikre trinvis ligestilling mellem både danske og tyske skoler og dermed sikre økonomisk og retslig sikkerhed, så danske skoler ikke ville være afhængige af delstatens økonomi eller politik. I aftalen var det også nævnt, at danske skoler i Sydslesvig fremover skulle betragtes som offentlige skoler for det danske mindretal.

Det lader altså til at være et direkte brud på denne aftale, når forslaget om at spare markant på tilskuddet til de danske skoler nu alligevel er kommet på bodet, og både Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Dansk Skoleforening er chokerede over udmeldingen. Talsmand for SSW, Lars Bethge, fortalte i dag til TV SYD, at det danske mindretal og SSW begynder en direkte kampagne mod forslaget, i håb om at råbe danske politikere op og få deres opbakning.

Politisk katastrofe

Nu siger direktør til Skoleforeningens ledelse, Anders Molt Ipsen og formand Per Gilberg yderligere til Flensborg Avis, at de ansvarlige politikere ikke må slippe af sted med forslaget: 

- Der er simpelthen tale om et brud på løfter, aftaler og love. Det kan og bør de ansvarlige i Kiel ikke slippe afsted med. Regeringens spareforslag er en økonomisk og mindretalspolitisk katastrofe.

Søndag afholder SSW årsmøde, og her deltager adskillige danskere. Her skydes kampagnen mod forslaget endegyldigt i gang.