Katastrofe for danske skoler i Sydslesvig

Flensborg Avis oplyser, at skolerne står til at miste 35 millioner kroner om året. Det vil ødelægge det danske skolesystem syd for grænsen. 20 af 47 skoler risikerer lukning. Danske politikere kræver forklaring.

Delstatsregeringen i Kiel skal spare, og det skal alle delstaterne i Tyskland. Det forlyder i regeringskontorerne i Kiel, at Dansk Skoleforening mister 85 procent af sit årlige tilskud. Det svarer til godt 4,6 millioner Euro eller godt 35 millioner kroner, og direktøren for skoleforeningen, Anders Molt Ipsen, siger til Flensborg Avis, at det vil være "økonomisk uoverskueligt og vanvittigt".

- Jeg kan ikke se, hvordan vi klarer sådan en nedskæring, siger Anders Molt Ipsen. Den vil sprænge alle de principper om ligestilling, som har vi har tilkæmpet os de seneste 30 år, tilføjer direktøren.

Kræver forklaring

Den tyske spareplan vækker vrede på Christiansborg. De konservatives uddannelsesordfører, Rasmus Jarlov, mener, at undervisningsminister Tina Nedergaard (V) allerede nu må bede om en forklaring fra Slesvig-Holstens delstatsregering.

Hidtil har danske elever fået det samme i tilskud, som det koster at have en elev i en tysk skole. Men fremover vil delstatsregeringen kun støtte de danske elever med 85 procent af det beløb, man bruger på en elev i en tysk skole.

- Som det ser ud nu, bryder man med et grundlæggende princip om ligestilling mellem danske og tyske elever. Det må vi have en forklaring på, siger Rasmus Jarlov.

Stor skade

Besparelserne ryster også Kim Andersen (V), der er formand for Sydslesvigudvalget, som fordeler de op imod 500 millioner kroner, den danske stat hvert år støtter mindretallet med.

- Det er en meget voldsom reduktion, og det kan ikke undgå at gøre stor skade på skolerne og dermed også på hele mindretallets arbejde, siger Kim Andersen.

Undervisningsminister Tina Nedergaard har allerede om få dage mulighed for at drøfte spareplanerne med delstatsregeringen.

Ministeren skal søndag tale på mindretallets årsmøde i Flensborg, og på talerstolen kommer også delstatens kommitterede på mindretalsområdet, Caroline Schwarz.

Spare, spare, spare!

Delstatsregeringen i Kiel skal spare på tilskud til foreninger, institutioner og organisationer, og der skal skæres i lønnen til de offentligt ansatte. Stillinger skal nedlægges, og politiet og skolelærerne skal have længere arbejdstid.
 
Ifølge Flensborg Avis er der udsigt til, at forældre skal betale for det sidste år, et barn går i børnehave. Universitets-klinikkerne i Kiel og Lübeck bliver helt eller delvis privatiseret, og Universitetet i Flensborg bliver ramt af store nedskæringer. Endelig skal ministre og folkevalgte i Kiel have ti procent mindre i løn.