Kommunal-politiker går i protest

Borgmesteren i den sydslesvigske by Fahrdorf har fornærmet et dansk medlem af kommunalbestyrelsen. Er du senil, spurgte borgmesteren - og så gik kommunalpolitikeren.

Borgmester Frank Ameis åbnede ugens kommunalbestyrelsesmøde punktligt, men da byrådet skulle drøfte tilskud til et barn i det danske mindretal, meddelte Sydslesvigsk Vælgerforening SSW, at et af partiets byrådsmedlemmer træder tilbage.

Er du senil?

Det drejer sig om Kurt Asmussen, der ved et tidligere møde fik en fornærmelse stukket i næsen af borgmesteren. I forbindelse med en diskussion om kommunalt tilskud til et barn i en dansk børnehaveklasse gjorde Kurt Asmussen opmærksom på, at sagen burde behandles ud fra den forudsætning, at børn fra det danske mindretal er ligestillet med tyske børn.

Borgmester Frank Ameis svarede kort: "Det har vi diskuteret. Kan du ikke forstå det, eller er du senil?"

Personlig fornærmelse

Den bemærkning grundede Kurt Asmussen over, hvorefter han sagde til sin fraktions-leder, at han ikke ville fortsætte i kommunalbestyrelsen. Han kan ikke arbejde videre med en mand, der har udsat ham for en personlig fornærmelse.

Ved mødet i denne uge gav borgmesteren en undskyldning, men Asmussen står fast på sin beslutning.

Borgmesteren tilhører den Kristeligt Demokratiske Union, CDU. Socialdemokraterne - SPD - i kommunalbestyrelsen mener, borgmesteren har handlet forkert. SSW har endnu ikke indkaldt en stedfortræder, efter Kurt Asmussen har trukket sig.