Lov om tilskud til Sydslesvig

Det danske mindretal i Tyskland har fået sin egen lov vedtaget i Folketinget.

Mindretallet får et dansk tilskud på over 500 millioner kroner om året til skoler, kirker og kulturelle institutioner. Pengene er blevet bevilget via bemærkninger i finansloven siden 1920.

Rigsrevisionen og Folketingets statsrevisorer har kritiseret, at der ikke har været klare rammer for tildeling af tilskuddene.

Statsrevisorerne sagde, at en så omfattende tilskudsordning bør have hjemmel i en lov, og at der skal være klarere rammer for ansøgning om og tildeling af tilskud samt opfølgning.

Det har Folketinget nu taget konsekvensen af.

Loven forvaltes af Undervisningsministeriet, og ministeriet kan nu sætte ind med sanktioner, hvis forudsætningerne for tilskuddene ikke bliver efterlevet.