TV der bevæger dig

Mindretallet demonsterer mod skolebesparelser

Det danske mindretal demonstrerer lørdag syv steder - bl.a. i Flensborg - mod de bebudede nedskæringer på de danske skoler.

02:43

I Flensborg var mindst 7.000 med i demonstrationen.

1 af 2

Mindretallet demonstrerer mod hvad der betegnes som den slesvig-holstenske landsregerings manglende situationsfornemmelse omkring det dansk-tyske samarbejde, landsregeringens manglende vilje til ligestilling af dansk og tysk i delstaten og de bebuede 35 mill. kr.  nedskæring af delstatens tilskud til det danske skolevæsen i Sydslesvig, hvilket kan betyde lukninge af 20-22 danske skoler.

Målet med demonstrationen er at skabe forståelse for mindretallets sag i den tyske offentlighed og dermed lægge pres på regeringen.
Budskabet er, at flertallets og mindretallets børn er lige meget værd og at sparepakken diskriminerer mindretallet.

Det er planlagt demonstrationer på synlige steder i Flensborg, Sønder Brarup, Slesvig, Egernførde, Husum, Læk og Vesterland.

I Flensborg starter demonstrationsoptoget  på Exe og går ad Frisische Strasse, Stuhrs Allee, Südergraben, Rathausstrasse, Grosse Strasse, Nordermarkt og Willy-Brandt-Platz til Hafenspitze.
Kl. 11.00 er der samling på Havnespidsen og her vil SSW-landdagsmedlem Silke Hinrichsen, Flensborg-borgmester Jochen Barckmann, SSWs overborgmesterkandidat Simon Faber, kulturpersonligheden Rainer Prüss og skoleforeningens formand Per Gildberg tale.

Flensborg Roklub og Flensborg Yachtklub ligger i havnen med deres både og bannere.