TV der bevæger dig

Modulvogntog over grænsen

25 meter lange lastvognstog kommer alligevel til at krydse den dansk-tyske grænse. Det gav den danske og slesvig-holstenske tranportminister hinanden håndslag på ved et møde i den dansk-tyske transportkommission i Tønder mandag.

De lange lastbiler får alligevel lov til at køre over grænsen til Tyskland.

Den nye rød-grønne delstatsregering i Kiel ønskede i første omgang at melde sig ud af det europæiske forsøg med kæmpe lastbiler for at få mere gods over på jernbane.

Imidlertid har transportminister Reinhard Meyer, Slesvig-Holsten opgivet modstanden efter politisk pres, blandt andet fra dansk side.

- Jeg er glad for, at det nu er slået fast, at forsøget med modulvogntog i Slesvig-Holsten fortsætter, siger den danske transportminister, Henrik Dam Kristensen (S).

Delstatsregeringen skal nu udpege de strækninger, som lastbilerne må køre på.

Danmark har siden 2008 haft en forsøgsordning, som tillader de 25 meter lange vogntog på udvalgte vejstrækninger, og i dag kører omkring 400 af de lange køretøjer på vejene.

Modulvogntog giver først og fremmest god økonomi på de lange distancer.

Vognmændene kan blandt andet spare brændstof.