TV der bevæger dig

Nedskæringer i Sydslesvig op i EU

EU-parlamentariker Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti er den første danske politiker, der går til EU-kommissionen for at få klarhed over de nedskæringer, der rammer de danske skoler i Sydslesvig. Messerschmidt mener, nedskæringerne strider imod EUs regler.

Børn i danske skoler er også 100 procent værd. Lørdag var der store demonstrationer i Sydslesvig mod nedskæringer.

Flensborg Avis citerer i dag dele af Morten Messerschmidts henvendelse til EU-kommissionen. Han skriver, at delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har valgt en økonomisk politik, som får den virkning, at den forrykker den rets- aftale- og tillidsbaserede mindretalspolitik, der er opnået ved mange års indsats.

Ifølge Flensborg Avis hæfter Morten Messerschmidt sig ved, at delstatsregeringen i Kiel er rede til at ændre skoleloven for at få sine sparekrav igennem. De rammer kun de danske skoler, men de tyske går fri. 

Bryder flere aftaler

Det danske mindretal i Sydslesvig siger, at delstatsregeringen i Kiel vil stille de danske skoler ringere end de danske skoler.
 
Delstatsregeringen er i færd med at bryde flere internationale aftaler, herunder Europarådets ramme-konvention for beskyttelse af nationale mindretal.

Denne aftale tilstræber en lovfæstet, fuld og effektiv ligestilling mellem flertals- og mindretalsboergere i de enkelte medlemsstater. Den forbyder også forskelsbehandling, der er er begrundet i tilhørsforholdet til et mindretal.

Brug en tysk skole!

Ramme-konventionen forbyder ethvert forsøg på at assimilere eller tillade assimilering af mindferetal i et flertals-samfund. Flensborg Avis peger her på en udtalelse fra Slesvig-Holstens ministerpræsident, der kan være belastende for ham: 

- I er velkomne til at sende jeres børn på en tysk skole, hvis I vil have 100 procent, har ministerpræsident Peter Harry Carstensen sagt på Slesvig-Holsten Dagen i Rendsborg.
 
Flensborg Avise skriver i dag i en ledende artikel, at situationen for delstatsregeringen kan blive så pinlig, at forbundsregeringen bliver nødt til at gribe ind.