Politikere: Broen over Kielerkanalen er for slidt!

65 % af den danske vareeksport går via Kielerkanalen. Derfor vil syddanske politikere have en ny forbindelse, der kan erstatte den gamle og slidte bro.

Motorvejsbroen over Kielerkanalen er i så slidt, at den højst kan holde 12 år endnu.

Derfor skal vi i gang med at bygge en ny, er politikere nord og syd for grænsen enige om.

Helst en kombineret vej- og baneforbindelse.

- Jyllandskorridoren er en central trafikforbindelse. Ikke bare for vores mange eksportvirksomheder, men for hele Skandinavien. Og en fremtidssikret forbindelse over Kielerkanalen er helt essentiel i den sammenhæng. Derfor hilser Trekantområdet planerne meget velkomne og støtter op om en kombineret løsning over Kielerkanalen, siger Jørn Pedersen, formand for Trekantområdet og borgmester i Kolding.