Skolestrid: Vil have statsministeren ind i sagen

Folketingets Sydslesvigudvalg vil have Lars Løkke til at sende et signal om, at forskelsbehandlingen af de danske mindretalsskoler ikke er i orden.

Formanden for Folketingets Sydslesvigudvalg Kim Andersen (V) har i et brev til Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen opfordret den danske regering til at stå fast på og genbekræfte, at man fra dansk side betragter alt anden end en fuldstændig tilbagekaldelse af besparelserne rettet mod mindretallets skoler som et uacceptabelt brud på den tilkæmpede ligestilling i mindretalspolitikken.

- På vegne af et enigt Sydslesvigudvalg har jeg taget kontakt til statsministeren, fordi vi er af den opfattelse, at den danske regering er nødt til at vise, at den står urokkeligt fast på ligestillingsprincippet overfor delstatsmyndighederne i Kiel, siger Kim Andersen og fortsætter:

- Vi er i udvalget helt indforstået med, at den dansk-tyske embedsmandsgruppe endnu ikke har afsluttet sit arbejde, men der er for meget på spil til, at vi tør lade regnskabsanalyser og sammenligninger af regnskabstal på tværs af grænsen være det eneste beslutningsgrundlag.

Håber på klare signaler

Ifølge Kim Andersen handler det ikke bare om tilskudssatser, klassestørrelser og lærernormeringer, men om åbenlys og uretfærdig diskrimination: de danske mindretals skoler mærker sparekniven, mens de offentlige tyske går fri.

Sådan mener Kim Andersen ikke man behandler fuldgyldige medlemmer af det tyske samfund.

- Derfor tror og håber vi på, at et tydeligt politisk signal fra den danske regering om, at en fravigelse fra ligestillingsprincippet risikerer at skade ikke blot forholdet mellem det danske mindretal og den tyske flertalsbefolkning, men også det gode naboskab mellem Tyskland og Danmark, vil medvirke til at få delstatsregeringen i Kiel til at indse, at spareforslagene var uigennemtænkte, slutter Kim Andersen.