Slesvig-Holsten har fået flere asylansøgere end hele Danmark

Stramninger på flygtningeområdet skal begrænse tilstrømningen af flygtninge til Danmark. men delstaten Slesvig-Holsten tager langt flere flygtninge end Danmark, selvom området er både mindre og har færre indbyggere.

Onsdag vedtog det borgerlige flertal i Folketinget en række stramninger, som skal sænke flygtningestrømmen til Danmark. Ifølge flertallet kommer der alt for mange flygtninge til Danmark - mange flere end vi kan håndtere.

Men faktisk har Danmark modtaget langt færre flygtninge og asylansøgere, end vores naboer mod syd det første halvår af 2015. Frem til 31. juli i år har Danmark modtaget 6.700 flygtninge. Lige syd for grænsen - i delstaten Slesvig-Holsten - har de i samme periode modtaget 10.300, altså hele 3.600 flere.

Sammenlignet med Danmark har Slesvig-Holsten kun halvt så mange indbyggere, og udgør i størrelse kun en tredjedel af Danmark.

Altså mange flere flygtninge på et meget mindre område med langt færre indbyggere lige syd for grænsen. Det gør også, at tonen i flygtningedebatten nord og syd for grænsen er meget forskellig. I Slesvig-Holsten er man bedre til at tale pænt om og til flygtninge, lyder det fra den tyske delstat.

Video med chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis: - Tyskerne byder stadig flygtningene velkommen. (Var.: 0.56 min.)

Flemming Meyer, Landsformand, SSW, Schafflund: - Vi er heldige. Der er stor opbakning til flygtningene. (Var.: 0.56 min.)