Slut med ligestilling

Trods voldsomme protester fra både det danske mindretal og politikere i både Danmark og Tyskland er det slut med ligestillingen af det danske skolevæsen i Sydslesvig fra 2011.

Det skriver Flensborg Avis.
Den konservativ-liberale delstatsregering i Kiel har gennem flere måneder fastholdt planen om at spare 4,7 mio. euro eller næsten 35 mio. kr. på de danske skoler i Sydslesvig i forhold til de offentlige tyske skoler.

Det sker på trods af, at Slesvig-Holsten for blot få år siden netop ligestillede de danske elever med eleverne i de offentlige tyske skoler.

Regeringens udspil udløste en større protestaktion med både omfattende demonstrationer, underskriftsindsamlinger og protester fra såvel dansk som sydslesvigsk side.

Men først for få dage siden kom der skred i tingene. Det skete, da den konservativ-liberale regering i Berlin overraskende besluttede at yde et tilskud på 3,5 mio. euro eller godt 26. mio. kr til det danske mindretal.

Det svarer til 96 procent af tilskuddene til de offentlige tyske skoler, og dermed mangler der kun ni mio. kr i at opnå fuld ligestilling.

Men CDU/FDP i Kiel nægter også at betale de resterende ni mio. kr., skriver Flensborg Avis.

Tirsdag blev det slesvig-holstenske tillægsbudget for 2011 offentliggjort, og der var ingen penge til det danske mindretal.
Undervisningsminister Ekkehard Klug (FDP) henviser i stedet til, at ligestillingen nu er en realitet, da de 96 procent svarer til det, som den danske stat yder til de tyske skoler nord for grænsen.

Dermed vælger CDU/FDP-regeringen at se helt bort fra, at den danske stat fra og med 2011 sikrer det tyske mindretal nord for grænsen 100 procent ligestilling, skriver Flensborg Avis.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig frygter nu, at det bliver nødvendigt at lukke skoler, men både Skoleforeningen og det danske mindretals parti, SSW,satser på, at et fornyet politisk pres fra Christiansborg kan bringe delstatsregeringen i Kiel på andre tanker.

Blandt de stærkt kritiske politikere er folketingsmedlem Kim Andersen (V), som er formand for det såkaldte Sydslesvigudvalg, der forvalter det danske statstilskud til Sydslesvig.
Kim Andersen har gentagne gange og i utvetydige vendinger opfordret Slesvig-Holsten til igen at respektere kravet om fuld ligestilling af det danske skolevæsen syd for grænsen.