TV der bevæger dig

Spild af tid at underskrive eksporterklæring

Eksporterklæringerne fra grænsebutikkerne bliver aldrig kontrolleret, men skal bare opbevares i et halvt år.

Eksporterklæringer skal udfyldes, så kunder undgår at betale pant af dåser købt i Tyskland. Foto: Flensborg Avis TV

Hvis man køber billige øl og sodavand over grænsen, skal man underskrive en eksporterklæring. Men det viser sig, at det nærmest er spild af tid.

På eksporterklæringerne lover man, at de købte dåser først bliver tømt, når man er kørt ud af Tyskland. Erklæringerne bliver ganske vist kontrolleret ved kassen - men så sker der ikke rigtigt mere.

Flensborg Avis har ringet rundt til de ansvarlige tyske myndigheder for at få styr på, hvad eksporterklæringer skal gøre godt for. Eksporterklæringerne skal opbevares i mindst seks måneder, før de må destrueres, men der bliver ikke lavet nogen regelmæssige kontroller. Det Slesvig-Holstenske miljøministerium har aldrig undersøgt forholdene bag eksporterklæringerne, og sidste gang de lokale kommuner har kontrolleret ordningen, var i 2006.